Search Type
  • All
  • Subject
  • Title
  • Author
  • Publisher
  • Series Title
Search Title

Dmitrii Matvievich Sintso...

Dmitrii Matvievich Sintsov is the author of "Teoriia konneksov v prostranstie v sviazi s teoriei differentsial'nykh uravnenii v chastnykh proizvodnykh pervogo poriadka, D. M. Sintsova".

Books by Dmitrii Matvievich Sintso...
Teoriia konneksov...
Sintsov, Dmitrii Ma...
Hardback: $39.95